Crowe Česká republika – O účasti na projektu

 

Aktuální stav ekonomiky spolu s predikcí jejího dalšího vývoje vnímáme jako velkou příležitost nejen pro nás, ale i pro naše klienty. Jakoukoli změnu považujeme za dobrou příležitost ke vzniku něčeho nového. Rádi provádíme naše klienty jejich cyklem změn od A do Z, rádi jsme jejich pomocníkem a  stabilním bodem nejen v období transformace. Díky zapojení do průzkumu ARF si uděláme ještě lepší přehled o tom, co naši klienti – české rodinné firmy – chtějí, potřebují a co jim můžeme nabídnout pro to, aby netratili na své ekonomické stabilitě.